مطالب دانشگاه
در دنیا جای کافی برای همه هست

پس بجای اینکه جای کسی را بگیری

سعی کن جای خودت را پیداکنی.

(چارلی چاپلین)

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:44  توسط زهرا اقایی  | 

خوشبختی چیه؟

میگه خوشبختی فاصلهاین بدبختی تا بد بختی بعدیه

(چارلی چاپلین )

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:42  توسط زهرا اقایی  | 

بازدید از مرکز بازیافت کاغذ کهریزک

 شاید برای بعضی ازما این سوال پیش امده باشد که کاغذی را که به عنوان زباله دور می ریزیم به کجا می رود ویا کارتن هایی که در اطرافمان وجود دارند ازکجا وچگونه بوجود آمده اند؛مهمترین ویژگی بازیافت کاغذ حفاظت از محیط زیست است، در ایران حدود 500هزار تن کاغذ تولید می شود درحالی که میزان مصرف کاغذ تقریبا یک میلیون تن است.به نظر می رسد با گسترش صنعت بازیافت کاغذ می توان مقدار قابل توجه تری از میزان مصرف کاغذ کشور را تامین کرد.

کاغذ پس از ورود به کارخانه باید بلافاصله وارد چرخه تولید شود(چون مدت زمان زیادی را نمی توان برای نگهداری آن صرف کرد،زیرا در مجاورت هوا وآب به سرعت پوسیده شده وازبین می رود.) ابتدا کاغذ وارد "پالپر" شده ودر آن با آب مخلوط وبه خمیر تبدیل می شود.همچنین دراین مرحله ضایعات درشت یه وسیله ی یک چنگک از آن جدا می شود.سپس در مرحله بعد7 مرحله پاکسازی روی خمیرانجام می شود تا ناخالصی های آن گرفته شود،پس از پایان این مرحله خمیر موجود شامل:99% آب و 1% خمیروسلولز است.

 در مرحله سوم خمیر به وسیله ی نازل روی توری ریخته میشود،این توری حرکت کرده و وارد مرحله چهارم   میشودکه در آن طی سه مرحله عملیات آب خمیر گرفته می شود؛ابتدا توسط تیغه هایی که حرکت می کنند آب جمع آوری می شود(حدود 10% آب گرفته می شود)سپس این تیغه ها شکل مکنده پیدا می کنند وبه صورت "وکیوم" آب خمیر گرفته می شود، در پایان مرحله آبگیری،به وسیله ی پرسهایی که دارای سوراخ هستند هم به کمک فشار وهم مکش آب را خارج می کنند،طی مراحل انجام شده 35% آب خمیر گرفته می شود.

پس از پایان مراحل آبگیری خمیر وارد مرحله ی حرارت می شود که طی آن رطوبت موجود درخمیر تا 50% گرفته می شود.درمرحله بعد که به آرایشگاه کاغذ معروف است از یک طرف به کاغذ نشاسته(به عنوان نگهدارنده)واز طرف دیگر به آن رنگ اضافه می شود(برای زیبایی)،سپس کاغذ دوباره وارد خشک کن می شود(کاغذ نهایی باید حدود 8 تا 10 % رطوبت داشته باشد) 

و در پایان به صورت رول های بزرگ پیچیده می شود

درمرحله آزمایشگاه کاغذ به قطعات کوچک بریده شده تا ازنظر مقاومت،تحمل فشار،ضخامت و...مورد آزمایش قرار گیرد

کاغذ بازیافتی تولید شده بالای 99% در صنعت کارتون سازی استفاده می شود.باتوجه به اینکه در مرحله ی "پالپر" به خمیر مواد شیمیایی اضافه می شود وهمچنین به دلیل وجود مرحله ی حرارت کارتون تولید شده از لحاظ بهداشتی مناسب بوده و می توان از آن برای بسته بندی های غذایی استفاده کرد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:40  توسط زهرا اقایی  | 

بازدید از مرکز بازیافت کاغذ کهریزک

 شاید برای بعضی ازما این سوال پیش امده باشد که کاغذی را که به عنوان زباله دور می ریزیم به کجا می رود ویا کارتن هایی که در اطرافمان وجود دارند ازکجا وچگونه بوجود آمده اند؛مهمترین ویژگی بازیافت کاغذ حفاظت از محیط زیست است، در ایران حدود 500هزار تن کاغذ تولید می شود درحالی که میزان مصرف کاغذ تقریبا یک میلیون تن است.به نظر می رسد با گسترش صنعت بازیافت کاغذ می توان مقدار قابل توجه تری از میزان مصرف کاغذ کشور را تامین کرد.

کاغذ پس از ورود به کارخانه باید بلافاصله وارد چرخه تولید شود(چون مدت زمان زیادی را نمی توان برای نگهداری آن صرف کرد،زیرا در مجاورت هوا وآب به سرعت پوسیده شده وازبین می رود.) ابتدا کاغذ وارد "پالپر" شده ودر آن با آب مخلوط وبه خمیر تبدیل می شود.همچنین دراین مرحله ضایعات درشت یه وسیله ی یک چنگک از آن جدا می شود.سپس در مرحله بعد7 مرحله پاکسازی روی خمیرانجام می شود تا ناخالصی های آن گرفته شود،پس از پایان این مرحله خمیر موجود شامل:99% آب و 1% خمیروسلولز است.

 در مرحله سوم خمیر به وسیله ی نازل روی توری ریخته میشود،این توری حرکت کرده و وارد مرحله چهارم   میشودکه در آن طی سه مرحله عملیات آب خمیر گرفته می شود؛ابتدا توسط تیغه هایی که حرکت می کنند آب جمع آوری می شود(حدود 10% آب گرفته می شود)سپس این تیغه ها شکل مکنده پیدا می کنند وبه صورت "وکیوم" آب خمیر گرفته می شود، در پایان مرحله آبگیری،به وسیله ی پرسهایی که دارای سوراخ هستند هم به کمک فشار وهم مکش آب را خارج می کنند،طی مراحل انجام شده 35% آب خمیر گرفته می شود.

پس از پایان مراحل آبگیری خمیر وارد مرحله ی حرارت می شود که طی آن رطوبت موجود درخمیر تا 50% گرفته می شود.درمرحله بعد که به آرایشگاه کاغذ معروف است از یک طرف به کاغذ نشاسته(به عنوان نگهدارنده)واز طرف دیگر به آن رنگ اضافه می شود(برای زیبایی)،سپس کاغذ دوباره وارد خشک کن می شود(کاغذ نهایی باید حدود 8 تا 10 % رطوبت داشته باشد) 

و در پایان به صورت رول های بزرگ پیچیده می شود

درمرحله آزمایشگاه کاغذ به قطعات کوچک بریده شده تا ازنظر مقاومت،تحمل فشار،ضخامت و...مورد آزمایش قرار گیرد

کاغذ بازیافتی تولید شده بالای 99% در صنعت کارتون سازی استفاده می شود.باتوجه به اینکه در مرحله ی "پالپر" به خمیر مواد شیمیایی اضافه می شود وهمچنین به دلیل وجود مرحله ی حرارت کارتون تولید شده از لحاظ بهداشتی مناسب بوده و می توان از آن برای بسته بندی های غذایی استفاده کرد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:40  توسط زهرا اقایی  | 

بازيافت باتري هاي فرسوده 


    اهميت استفاده از سرب در صنعت از يك سو و خطرات بالقوه بهداشتي و زيست محيطي آن از سوي ديگر، موجب توجه جامعه جهاني به چگونگي مديريت صحيح زيست محيطي بازيافت باتري هاي سربي اسيدي شده است.

    مطالعات انجام شده نشان مي دهد امروزه حدود 60 درصد كل توليد سرب تصفيه شده از معادن سرب تامين و 40 درصد باقيمانده از بازيافت قراضه ها و سرباره هاي باتري هاي فرسوده حاصل مي شود.

    اين مساله در سراسر دنيا يكي از منابع مهم دستيابي به سرب خالص است. هم اكنون بازيافت اين باتري ها در كشور بيشتر به روش سنتي و در كنار اوراقچي هاي حرفه اي خودروها صورت مي گيرد. بايد توجه كرد كه اجراي بازيافت زيست محيطي و بهداشتي اين مواد دركشور نيازمند در نظرگيري راهبردها و خط مشي هايي است كه بر اساس اولويت هاي كشور تعيين شده و بايد در جهت تدوين چارچوبي قانوني براي جمع آوري، حمل ونقل و بازيافت صورت گيرد تا اثرات و خطرات زيست محيطي و بهداشتي بازيافت اين پسماندها كه تحت كنوانسيون بازل هستند، به حداقل كاهش يابد.

 باتري هاي سربي اسيدي مجموعه هايي كوچك براي ذخيره انرژي از طريق استفاده كنترل شده از واكنش هاي شيميايي هستند. براساس تحقيقات صورت گرفته از سوي دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست، اين گونه باتري ها به دليل غيرقابل بازگشت بودن واكنش هاي شيميايي داراي دوره عمري مشخص هستند و پس از رسيدن به انتهاي دوره عمري خود، با وجود محتواي فلزي بالابويژه سرب، غيراستفاده و فرسوده و در گروه پسماند هاي ويژه تقسيم بندي مي شوند.

    تحقيقات نشان مي دهد بازيافت آنها و وارد كردن فلزاتي نظير سرب، قلع، آنتيموان، آرسنيك و مواد آلي نظير پلي پروپيلن حاصل از بازيافت آنها به چرخه صنعت امري اقتصادي است، ولي به دليل وجود خطرات مواد مختلف موجود در ساختار آنها بويژه فلزات سنگين، رعايت اصول بهداشتي و زيست محيطي، استفاده از فناوري هاي نوين در جمع آوري و مراحل پيش بازيافت و بازيافت آنها ابداع شده است.

بايد توجه كرد كه ايجاد سيستم جمع آوري تحت چارچوبي قانوني يكي از اولين مراحل مديريت صحيح زيست محيطي باتري هاي فرسوده است تا خطرات و اثرات زيست محيطي جانبي آنها به حداقل كاهش يابد.

 

  باتري هاي سربي اسيدي

 سرب يكي از فلزات گروه چهارم و رديف ششم جدول تناوبي با ظرفيت 2 و 4 است كه آلياژ آن با فلزات مختلف نظير آنتيموان، قلع، آرسنيك و برليم كاربرد هاي وسيع در صنعت دارد كه يكي از مصارف اين فلز كاربرد آن در ساخت باتري هاي سربي اسيدي است.

بررسي ها نشان مي دهد اين باتري ها از طريق انجام همزمان چندين واكنش شيميايي، انرژي الكتريكي لازم را براي سيستم هاي خارجي فراهم مي كنند. هنگامي كه يك باتري بتدريج تخليه مي شود، غلظت اسيد سولفوريك و به تبع آن سرعت واكنش ها كاهش مي يابد.

 بر اساس تحقيقات دفتر بررسي آلودگي آّب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست، باتري ها مي توانند به دفعات شارژ و مجدد بهره برداري شوند، ولي شارژ و تخليه مكرر آنها موجب مي شود صفحات آنها كه از جنس اكسيد سرب هستند، بتدريج به سولفات سرب آلوده شوند كه موجب كاهش و بالاخره توقف واكنش ها مي شود. بعلاوه لايه اي نيز شامل سولفات سرب، اكسيد سرب و سرب فلزي در كف باتري انباشته مي شود كه در اين هنگام باتري ديگر قابليت شارژ شدن را از دست داده و به بالاترين حد آلودگي رسيده است، اين باتري ديگر فرسوده است و كارايي لازم را ندارد و براي بازيافت آماده است.


باتري ها داراي محتواي فلزي بالابخصوص مقدار زيادي سرب هستند كه لازم است همراه با ديگر فلزات موجود در آنها نظير قلع، آنتيموان، آرسنيك و مواد آلي نظير پلي پروپيلن مورد بازيافت قرار گرفته و مجدد وارد چرخه صنعت شوند. اين فرآيند به دليل وجود فلزات سنگين، اسيد سولفوريك و انواع پلاستيك ها در صورت اعمال نشدن كنترل مناسب مي توانند براي محيط زيست و سلامت بشر خطرناك و عوارض زيست محيطي جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشند.

متاسفانه بر اساس گزارش هاي موجود، در بسياري از موارد ديده شده است كه بازيافت اين باتري ها در كشور به روش سنتي صورت مي گيرد و كارگران و دست اندركاران اين امر فاقد هرگونه آگاهي از خطرات بهداشتي و زيست محيطي و تجهيزات و ملزومات ايمني مربوط هستند.

 امروزه انواع فناوري هاي نوين و روش هاي مناسب بهداشتي و زيست محيطي در انجام فرآيند بازيافت باتري هاي سربي اسيدي فرسوده بويژه استحصال سرب از آنها كه عمده ترين ماده حاصل از بازيافت اين باتري هاست، ابداع شده كه اثرات زيست محيطي را به حداقل مي رساند.

    بازيافت باتري ها

 براساس دستورالعمل هاي فني كنوانسيون بازل، فرآيند بازيافت متشكل از 3 مرحله شكستن باتري ها، احياي سرب و تصفيه سرب است. در فرآيند مدرن شكستن باتري هاي فرسوده، تماس انسان معمولاتا حد امكان كاهش يافته است و اين باتري ها به وسيله صفحات خودكار دريافت و به سمت دستگاه خردكننده آنها تحت آسياب چكشي يا ديگر مكانيسم هاي خردكننده به قطعات كوچك تبديل مي شوند. اين قطعات براساس خصوصيات چگالي و مكانيسم هاي هيدروليك در 3 لايه تفكيك مي شوند؛ اول، قطعات سبك نظير پلاستيك ها، دوم اكسيد سرب و سولفات ها و سوم لايه سنگين صفحات سربي و اتصال دهنده هاست.

پس از مراحل تفكيك، لايه آلي مورد تفكيك بيشتري قرار مي گيرد و پسماند هاي پلي پروپيلن (مواد آلي سبك) و جداكننده ها و ابونيت (مواد آلي سنگين) از هم جدا مي شوند. سپس مواد آلي سبك به منظور زدودن باقيمانده اكسيد هاي سرب شستشو مي يابند و به قطعات كوچك براي مصارف آينده آسياب مي شوند؛ ولي ابونيت و جداگرها به همان شكل انبار مي شوند.

اگر شكستن مكانيكي باتري ها به هر دليلي امكان پذير نباشد، روش ايمن آماده سازي آن براي ذوب شامل سوراخ كردن و تخليه الكتروليت و تصفيه آن، جدا كردن صفحات و جداگر هاي باتري با اره دوار با استفاده از تجهيزات حفاظتي، فرستادن صفحات و شبكه ها همراه با قسمت بالاي باتري به ذوب كننده و بازگشت باتري به كارخانه سازنده براي مصرف مجدد آنها صورت مي گيرد.

در مرحله دوم احياي سرب صورت مي گيرد و در مرحله سوم سرب تصفيه مي شود. در اين مرحله در صورتي كه عمليات يك كارگاه ذوب تنها محدود به تركيب احيا باشد، آنچه توليد مي كند به عنوان سرب سخت يا آنتيمواني شناخته مي شود كه اگر هدف يك كارگاه توليد سرب خالص باشد، شمش سرب خام بايد يك مرحله تصفيه را نيز با هدف فرآيند تصفيه و زدودن تقريبا همه مس، آنتيموان، آرسنيك و قلع متحمل شود.


 

 

منبع:

http://recyclenet.blogfa.com/post-302.aspx

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:35  توسط زهرا اقایی  | 

زنها در زندگی عاشق چیزهای ساده می شوند

چه چیزی ساده تر از مردها؟

فاینیچر

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:30  توسط زهرا اقایی  | 

مدیرت پسماند شهر تهران

شرح مختصری در مورد پسماند و تعریف آن در قانون:

جهت تحقق اصل پنجاهم(50) قانون اساسی  جمهوری اسلامی و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها،کلیه وزارتخانه ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام میباشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظند،مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر میباشد:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب- پسماند: به مواد جامد،مایع و گاز(غیر از فاضلاب) گفته میشود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده واز نظر تولید کننده زائد تلقی میشود.

پسماندها به پنج دسنه تقسیم میشوند:

1-پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها،روستاها و خارج از آنها تولید میشود،از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.

2-پسماندهای پزشکی(بیمارستانی): به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها،مراکز بهداشتی،درمانی،آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته میشود.(سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.)

3- پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهای گفته میشود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت،قابلیت انفجار یا اشتعال،خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد وآن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی،صنعتی،کشاورزی که نیازبه مدیریت خاص دارند،جزء پسماندهای ویژه محسوب میشوند.

4- پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته میشود از قبیل فضولات،لاشه حیوانات(دام،طیور آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.

5- پسماندهای صنعتی: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی،معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز،نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته میشود،ازقبیل براده ها،سرریزها و لجن های صنعتی.

ج- مدبریت اجرایی پسماندها: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی،ساماندهی،مراقبت وعملیات اجرایی مربوط به تولید،جمع آوری،ذخیره سازی،حمل و نقل،بازیافت،پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش واطلاع رسانی در این زمینه میباشد.

شهر تهران با جمعیت 8 میلیون نفر روزانه حدود 7500 تن و سالیانه 5/2 میلیون تن پسماند شهری ( خانگی و تجاری ) تولید می کند که حدود 70 تا 75 درصد مواد آلی قابل کمپوست      ( زباله تر ) و 20 تا 25 درصد مواد خشک قابل بازیافت و 5 تا 10 درصد سایر مواد زاید می باشد. طبق آمار میزان تناژ پسماندهای بهداشتی و درمانی در طی خرداد ماه 1382 به حدود 75 تن در روز رسیده که این پسماندها با ناوگان جداگانه از 420 بیمارستان و مراکز پزشکی جمع آوری و حمل می شود و در محل دفن آرادکوه در چاله های مخصوص تخلیه و آهک اندود می شود و طی سال های اخیر هم میزان این پسماندها بین 5 تا 7 درصد در سال رشد داشته است.   حدود 7000 مطب پزشکی و مقدار زیادی واحد صنعتی پسماندهای خود را با پسماندهای عادی مخلوط می کنند.  همچنین مقدار قابل توجهی از پسماندهای صنعتی هم به محل دفن آرادکوه تحویل داده می شود.

با توجه به شرایط موجود درموردپسماند شهر تهران بهترین کار همین طرح جامع مدیریت پسماندشهر تهران می باشد.

این برنامه عملی ترین اقدام برای یکپارچه سازی و هماهنگی امور مربوط به مدیریت پسماند شهر تهران می باشد. در تهیه برنامه جامع مدیریت پسماندهای تهران سیاست های عمومی کشور، شرایط خصوصی بازار، ضروریات جغرافیایی تهران و الزامات قانون مدیریت پسماند مورد توجه قرار گرفته است. در این برنامه مفهوم اصلی و پایه برای مدیریت پسماند کاهش فشار بر زمین، تصفیه بیولوژیکی مواد و تولید انرژی می باشد.این برنامه به طور صریح کاهش ، استفاده مجدد و بازچرخش ، تولید مواد و انرژی و دفع را درهم می آمیزد.

بنابراین یک مدیریت یکپارچه پسماند را برای شهر تهران ارائه می دهد. محورهای استراتژیک مدیریت جامع پسماند شهر تهران به ترتیب اولویت عبارتند از : کمینه سازی تولید، فراهم سازی امکان استفاده مجدد، افزایش بازیافت و بازیابی مواد با تأکید  ویژه بر تفکیک ار مبدأ ، افزایش عملیات مکانیکی و بیولوژیکی برای بازیافت مواد و تولید کمپوست و بازیابی انرژی .

برای تحقق این اهداف کمیته مدیریت اجرایی پسماند شهر تهران که متشکل ازاعضای زیر، ضمانت اجرایی پیدا می کنند :

·   معاون خدمات شهری شهرداری تهران – رئیس کمیته

·   مدیر عامل سازمان بازیافت – دبیر

·   مدیر عامل سازمان خدمات موتوری

·   دو نفر اعضاء علمی به پیشنهاد معاون خدمات شهری

وظیفه اصلی این کمیته برنامه ریزی ، نظارت ، هماهنگی و هدایت امورمربوط به سیستم پسماند در شهر تهران می باشد.

  پیش بینی می شود طبق این برنامه در سال 1392 از 8851 تن پسماند در روز فقط 20% آن در زمین به صورت بهداشتی دفن شود ، 40% آن کمپوست ،20%در مبدأ تفکیک و 20% دیگر قابلیت تبدیل شدن به سوخت جایگزین را دارند یعنی به جای سوخت فسیلی مورد استفاده قرار می گیرند (RDF).

به عقیده من مدیریت پسماند شهر تهران باید یک جا صورت گیرد تفرق هرچه در آن زیادتر باشد مشکلات هم بیشتر می شود و این یکی از بحرانهایی است که ما در مدیریت پسماندهایمان با آن روبه رو هستیم و شهرداری ها باید با حمایت دولت بیایند یک بحثی را مشخص کنند که به آن با دید اقتصادی ننگرند بلکه هدفشان بهداشت عمومی باشد.

با ارزوی آنکه با اجرای این طرح شهر تهران از نظر پسماند وضعیت مناسب به خود بگیرد.

و شهر تمیزی داشته باشیم.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 12:18  توسط زهرا اقایی  | 

اگر نمی توانی بالا بروی سیب باش

تا افتادنت فکری را بالا ببرد.

دکتر علی شریعتی

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 12:8  توسط زهرا اقایی  | 

ارزش هر انسان به حرفهایی است که براینگفتن دارد.

دکتر علی شریعتی

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:50  توسط زهرا اقایی  | 

* بيو گاز چيست
به مجموعه گازهاي توليدي از هضم و دفع فضولات اعم از انساني ، گياهي و حيواني كه در نتيجه فقدان اكسيژن و فعاليت باكتري هاي غيرهوازي خصوصاً باكتري هاي متان زا در يك محفظه تخمير توليد مي شود بيوگاز گفته مي شود. اين گاز كه نوعي از سوخت نيز به حساب مي آيد داراي ۶۰ درصد متان و ۳۰ درصد دي اكسيد كربن و ۱۰ درصد مخلوطي از هيدروژن، اكسيژن و منواكسيد كربن است. با توجه به تركيب بيوگاز حاصل از هضم فضولات كه در حد قابل ملاحظه اي گاز متان در خود دارد، مي توان اين گاز را به عنوان يكي از انواع گاز هاي سوختي نامگذاري كرده و از آن در توليد گرما و يا حركت استفاده نمود كه درسال هاي اخير به دليل بروز مشكلات و محدوديت هاي استفاده از سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گاز و زغال سنگ و غيره ، استفاده از بيوگاز به عنوان جايگزيني مناسب براي اين گونه از سوخت ها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
زيست توده(بيوماس) چيست؟
زيست توده يكي از منابع مهم انرژيهاي تجديدشونده محسوب مي شود و به هر موجود زنده كه قابليت رشد و نمو داشته و بر مبناي قوانين طبيعي تقسيم شوند اطلاق مي شود و شامل جنگلها، اجزاء گياهان، برگها، موجودات زنده اقيانوسها، زائدات حيواني، پسماندهاي شهري و غذايي و ... مي شوند. اين مواد قابليت ذخيره انرژي در خود را دارا مي باشند. در واقع در خلال پديده فتوسنتز، دي اكسيد كربن از طريق آب و خاك و هوا توسط انرژي خورشيدي در گياهان ذخيره مي شود و باعث رشد و نمو آنها مي گردد اين انرژي خورشيدي در مواقع مصرف، قابليت تبديل به انرژي را دارا مي باشد.
زيست توده قابليت توليد برق، حرارت، سوختهاي مايع، سوختهاي گازي و انواع كاربردهاي مفيد شيميايي را دارا مي باشد. زيست توده سهم بزرگي در ميان ديگر انواع منابع انرژيهاي نو دارا مي باشد.

توليد انرژي از زيست توده چگونه است؟

توليد انرژي از منابع زيست توده (همانند سوختهاي فسيلي) به منظور توليد الكتريسيته و حرارت مي باشد. منابع زيست توده يكي از قديمي ترين منابع انرژي در جهان مي باشد.
اين منابع در صورت استفاده مستقيم قابليت توليد حرارت را دارا مي باشند. و در صورت توليد سوختهاي زيستي يا بيوگاز قابليت استفاده در موتور ژنراتورها يا پس از توليد بخار آب در توربين ژنراتورها را جهت توليد برق دارد.
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:4  توسط زهرا اقایی  | 

مطالب قدیمی‌تر